Wat mij drijft

Medewerkers zijn actief om effectief, gezond en met plezier aan het werk te blijven.

Werk is belangrijk voor mensen, het helpt om zinvol bezig te zijn, betekenis te geven aan je 
omgeving. Voor mij is het zinvol als ik anderen help om op gezonde wijze effectief aan het 
werk te zijn. 

Belangrijke aspecten voor mij hierin zijn het nemen van eigen verantwoordelijkheid, zelf
regie nemen. De mogelijkheden gebruiken die je hebt en respectvol omgaan met elkaar. 
Dit vraagt openheid en moed om je kwetsbaar op te stellen. 

Werken doe je niet alleen, je doet dit in een omgeving met andere mensen en voor andere
mensen. Het gaat om samen werken in en aan een gezonde en effectieve 
werkomgeving
. In ieder belang.

Mijn focus in mijn werk

Ik richt mij met mijn dienstverlening op preventie, vitaliteit en effectiviteit. Focus, 
aandacht, omgaan met tijd, omgaan met afleiding en verleiding zijn hierin belangrijke 
thema's. Ook voor mij persoonlijk, zoals u kunt lezen in mijn blogs

Om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven is de dialoog met leidinggevende en 
collega's over de eigen inzetbaarheid een voorwaarde. Gezamenlijk kijken naar
wat nodig is om de goede dingen te doen voor het realiseren van de collectieve 
doelstelling. Oog hebben voor het eigen belang en het belang van de ander. 
En in dat proces vitaal en gezond blijven. 

In gesprek over 'harde' gegevens met respect voor 'zachte' invloeden.

In mijn wijze van werken draag ik bij aan de gewenste openheid in de communicatie 
met respectvolle aandacht voor het individuele en het collectieve belang. Met mijn 
trainingen, adviezen en onderzoek bied ik medewerkers en leidinggevenden input 
voor onderwerpen in deze dialoog.

Ontwikkeling en inspiratie

Om zelf inzetbaar te blijven wil ik zorg ik voor een gezonde leefstijl en 'sleutel' ik 
aan mijn ontwikkeling. Eveneens met aandacht voor de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant. 

Opleidingen die hieraan bijgedragen hebben zijn:

 • Vitale mensen, NIP, Pauline van Dorssen, Register Psycholoog NIP Arbeid 
  en Organisatie
 • Practitioner opleiding Archimedes, gericht op het omgaan met tijdsdruk,
  Maarten de Winter, econoom en organisatieadviseur
 • Progressiegericht werken met groepen, NOAM, Coert Visser en 
  Gwenda Schlundt-Bodien
 • Train-de-trainer Jobcraften, TNO, Luc Dorenbosch

De Master of Work and Organisation (SIOO) reikte mij handvatten om veranderkundig 
met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Alles bij elkaar een mooi pakket in combinatie met de kennis en ervaring die ik als 
Arbeids- en Organisatiedeskundige en als arbeids- en organisatiepsycholoog in de 
loop der jaren bij verschillende organisaties opgebouwd heb. 

Meer inspiratie haal ik uit het gedachtengoed van mensen als Stephen Covey 
(effectief leiderschap en timemanagement), David Allen (Getting things done), 
Max Wildschut (Stop Denk Doe, zo manage je je brein), Margriet Sitskoorn 
(IK2, de beste versie van jezelf), Kelly McGonigal (De kracht van wilskracht) en Joke 
Hermsen (stil de tijd, verschillende gezichtspunten op tijd).

Recente opdrachten

Opdrachten waar ik de afgelopen tijd met veel plezier aan heb gewerkt zijn:

 • training 'timemanagement: regie over tijd' (gemeente)
 • training jobcraften (basisonderwijs en gemeenten)
 • workshops gericht op de bewustwording van de eigen inzetbaarheid
 • training regie bij inzetbaarheid
 • training eigen regie bij verzuim
 • advisering beleidsontwikkelingen
 • hete begeleiden van teamleden in hun onderlinge samenwerking

Het geeft mij veel voldoening om met het thema duurzame inzetbaarheid aan het 
werk te zijn met de mensen en de organisaties.  

Neem contact op

Voornaam is verplicht
Achternaam is verplicht
Vul een geldig e-mailadres in a.u.b.